Contact us

Address

Xi Nan Zhen Xin Mei Lu Xi, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province

Fax

0754-85338728
Website